Module 4 – Schrijven van je artikelen

Dan is nu toch echt het moment aangekomen om je eerste artikel te gaan schrijven! Je magazine bestaat natuurlijk uit meer dan alleen tekst, anders zou het een boek zijn. Houd bij het schrijven van je artikelen dus rekening met voldoende ruimte voor foto’s en/of illustraties.

In deze module gaan aan de slag met het schrijven van je artikelen en geef ik je tips voor commercieel en actief schrijven.

devider-150-1024x128-1
Play Video

Een goede leidraad voor het aantal woorden is:

300-400 woorden voor 1 pagina
600-700 woorden voor 2 pagina’s (spread)
900-1200 woorden voor 4 pagina’s (katern)

devider-150-1024x128-1

De eerste stap: Bepaal je eigen schrijfstijl

 • De beste tip die ik je kan geven is: schrijf zoals je ook praat.
 • Begin met schrijven en stop niet om je tekst te corrigeren voordat je helemaal klaar bent met je artikel.
 • Verhalende artikelen werken het beste tot de verbeelding van je lezers. Vertel vanuit je eigen ervaring, geef voorbeelden die je zelf hebt meegemaakt.

In het het werkboek lees je omschrijvingen van bovenstaande tips.

devider-150-1024x128-1

Activerende teksten schrijven.

 • Gebruik de activerende vorm. Vermijd passieve zinnen.
 • Vermijd overbodige hulpwerkwoorden.
 • Vermijd twijfelwoorden.
 • Gebruik enkelvoudige zinnen. Vermijd samengestelde zinnen.
 • Kom uit je comfort zone en schrijf je teksten actief!
 • Maak voldoende gebruik van overgangswoorden;

In het het werkboek lees je omschrijvingen van bovenstaande tips.

devider-150-1024x128-1

Gebruik geen vakjargon. Wij noemen het spreken in Jip en Janneketaal. Maar dat klinkt soms denigrerend. Feit is dat jij expert bent in je vakgebied, maar je lezer wellicht niet altijd het vakjargon begrijpt.

Pas de KISS methode toe. Keep it Short and Simple. Als je lezer je tekst niet begrijpt haken ze af voordat ze bij de conclusie zijn, en dat is doorgaans de clou van je verhaal!

In het het werkboek vindt je bijbehorende opdrachten.

Play Video
devider-150-1024x128-1

Structuur geven aan je artikelen.

Een tekst bestaat uit een aantal vaste elementen; koppen, subkoppen, alinea’s, een introductie, een body en de conclusie.

 • De kop van je artikel zou de lezer moeten prikkelen. Nieuwsgierig maken naar de inhoud van het artikel.
 • De introductie vormt van je verhaal en zet je in de eerste alinea. Dat wat de kop aan nieuwsgierigheid heeft opgewekt moet in de eerste alinea bevestigd worden en aansporen tot verder lezen.
 • De body van je artikel is dan alles wat tussen de intro en de conclusie zit. Het is de aankleding van je verhaal en bevat alinea’s en tussenkoppen. De onderbouwing voor je conclusie.
 • De conclusie zet je in de laatste alinea. Wanneer je lezer alleen de kop, intro en conclusie zou lezen dan zou die een goede impressie moeten hebben van het geheel. Het is de afronding van het artikel en de perfecte plek om een call to action te zetten.
devider-150-1024x128-1

Zorg voor de juiste balans in tekst en witregels.

Een artikel bestaande uit lange tekstblokken leest niet lekker weg. Je lezer raakt al ontmoedigd als hij ernaar kijkt. Breek langere stukken tekst dan ook af in kortere alinea’s en maak gebruik van witregels en tussenkopjes om nieuwe onderwerpen aan te duiden. Dat leest fijn en de tussenkopjes geven structuur aan je artikel.

devider-150-1024x128-1

Vaak staat de belangrijkste zin vooraan in de alinea.

Daarop volgen zinnen die een toelichting of ondersteuning geven op die eerste zin. Een alinea bestaat dan ook nooit uit maar één zin. Dan hoort die ene zin bij de alinea ervoor of erna.

In het werkboek vindt je bijbehorende opdrachten.

devider-150-1024x128-1

Redigeren van je eigen tekst

Pro tip: Schrijf je artikel, sla het op en sluit het bestand af!

Pas als er minimaal een uur verstreken is open je het document met je artikel weer en ga het lezen en corrigeren. Doe dit bij voorkeur niet vanaf je scherm. Print je artikel uit en ga letterlijk strepen en krassen op papier.

Lees je tekst ook eens hardop voor. Hakkel je zelf bij het uitspreken van een zin, dan klopt de volgorde of de positie van de leestekens niet. Merk je dat je bij het oplezen andere woorden uitspreekt dan er op papier staan? Dan is het uitgesproken woord een betere optie omdat die beter bij jou als persoon past.

Schrijven = Schrappen! Van nature schrijven veel kennisexperts herhalend en dus valt er vaak veel te schrappen.

Je kunt je eigen teksten volledig redigeren, maar laat ook altijd iemand anders naar de teksten kijken. Onze hersenen zijn erop ingericht om het ons zo makkelijk mogelijk te maken en vullen vaak in. Zo kun je woorden verkeerd spellen en onze hersenen zetten dat om naar de juiste spelling, omdat je weet wat er zou moeten staan.

Spelfouten slippen daardoor heel makkelijk je tekst binnen. > Je ziet ze letterlijk niet meer.

devider-150-1024x128-1

In het werkboek staan de opdrachten.

Mockup-modules-schrijven-van-je-artikel

BONUS:
Download het inzichtartikel met oefening: Schrijven vanuit je hart

Mockup-modules-Schrijven-vanuit-je-hart